Głowna treść

Zwołanie IV sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza - 26.02.2024 godz. 18:00

Szanowni Państwo!

uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w IV sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza zwołanej na dzień 26 lutego 2024 r. (poniedziałek) na godz. 18.00 w siedzibie Rady Dzielnicy, pl. Inwalidów 6.

Z wyrazami szacunku
Maciej Żmuda
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy V Krowodrza


Porządek obrad IV sesji  Rady Dzielnicy V Krowodrza w dniu 26 lutego 2024 r. o godzinie 18.00 w siedzibie Rady, pl. Inwalidów 6

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z I-III sesji Rady Dzielnicy.
 4. Przyjęcie uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy V Krowodrza na rok 2024 (Projekt Zarządu).
 5. Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Dzielnicy V Krowodrza (Projekt Komisji Edukacji).
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Lokalnego Dziedzictwa i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Dzielnicy V Krowodrza (Projekt Komisji Lokalnego Dziedzictwa i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi).
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy V Krowodrza (Projekt Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa).
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Polityki Senioralnej Rady Dzielnicy V Krowodrza (Projekt Komisji Polityki Senioralnej).
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Rady Dzielnicy V Krowodrza (Projekt Komisji Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa).
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Ochrony Zieleni Rady Dzielnicy V Krowodrza (Projekt Komisji Ochrony Zieleni).
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej Rady Dzielnicy V Krowodrza (Projekt Komisji Infrastruktury Komunalnej).
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Kultury i Integracji Międzypokoleniowej Rady Dzielnicy V Krowodrza (Projekt Komisji Kultury i Integracji Międzypokoleniowej).
 13. Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Architektury, Budownictwa i Urbanistyki Rady Dzielnicy V Krowodrza (Projekt Komisji Architektury, Budownictwa i Urbanistyki).
 14. Sprawy bieżące.
 15. Oświadczenia i komunikaty.
 16. Zakończenie sesji.

 

Pobierz:

 • Porządek obrad IV sesji  Rady Dzielnicy V Krowodrza w dniu 26 lutego 2024 r. o godzinie 18.00   .pdf,   .docx
 • Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Dzielnicy V Krowodrza   .pdf,   .docx
 • Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Lokalnego Dziedzictwa i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Dzielnicy V Krowodrza   .pdf,   .docx
 • Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy V Krowodrza   .pdf,   .docx
 • Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Polityki Senioralnej Rady Dzielnicy V Krowodrza  .pdf,   .docx
 • Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Rady Dzielnicy V Krowodrza   .pdf,   .docx
 • Projekt uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy V Krowodrza na rok 2024  .pdf,   .docx
 • Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Architektury, Budownictwa i Urbanistyki Rady Dzielnicy V Krowodrza  .pdf,   .docx
 • Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej Rady Dzielnicy V Krowodrza   .pdf,   .docx
 • Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Kultury i Integracji Międzypokoleniowej Rady Dzielnicy V Krowodrza  .pdf,   .docx
 • Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Ochrony Zieleni Rady Dzielnicy V Krowodrza  .pdf,   .docx

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy