Głowna treść

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa - 29.01.2024 godz. 18:00

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż zwołuję posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Rady Dzielnicy V Krowodrza, które odbędzie się 29 stycznia 2024 r. (poniedziałek) o godzinie 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy V Krowodrza, pl. Inwalidów 6 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Sprawy bieżące.
  4. Oświadczenia i komunikaty.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Rady i Zarządu Dzielnicy V Krowodrza
Maciej Żmuda

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy