Głowna treść

Zwołanie posiedzenia Komisji Infrastruktury Komunalnej - 30 sierpnia godz. 17:00

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury Komunalnej Rady Dzielnicy V Krowodrza, które odbędzie się w trybie stacjonarnym 30 sierpnia 2023 r. (środa) o godzinie 17:00 w siedzibie Rady Dzielnicy V Krowodrza, pl. Inwalidów 6

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przegląd korespondencji.
  4. Sprawy bieżące.
  5. Oświadczenia i komunikaty.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Stanisław Wilk

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy