Głowna treść

Zwołanie posiedzenia Komisji Informacji - 30 sierpnia godz. 16:30

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż zwołuję posiedzenie Komisji Informacji Rady Dzielnicy V Krowodrza, które odbędzie się w trybie stacjonarnym 30 sierpnia 2023 r. (środa) o godz. 16:30
w siedzibie Rady Dzielnicy V Krowodrza, pl. Inwalidów 6 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawy bieżące.
4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Mariusz Bembenek

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy