Głowna treść

Zwołanie posiedzenia Komisji Edukacji - 20 września godz 18:00

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż zwołuję posiedzenie Komisji Edukacji Rady Dzielnicy V Krowodrza, które odbędzie się w trybie stacjonarnym 20 września 2023 r. (środa) o godzinie 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy V Krowodrza, pl. Inwalidów 6

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Omówienie projektu spotkania Komisji z Radami Rodziców placówek oświatowych w Krowodrzy.
  4. Przegląd korespondencji.
  5. Sprawy bieżące.
  6. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Marta Burzyńska

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy