Głowna treść

Zwołanie posiedzenia Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - 11 września godz. 15:00

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż zwołuję posiedzenie Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Dzielnicy V Krowodrza, które odbędzie się w trybie stacjonarnym 11 września 2023 r. (poniedziałek) o godzinie 15:00 w Szkole Podstawowej nr 36, ul. Mazowiecka 70

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Sprawy bieżące.
  4. Oświadczenia i komunikaty.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Łukasz Mańczyk

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy