Głowna treść

Zwołanie obrad LXVIII sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza - 23.11.2023 godz. 18.00

Porządek obrad LXVIII sesji  Rady Dzielnicy V Krowodrza w dniu 23 listopada 2023 r. o godzinie 18.00 w siedzibie Rady, pl. Inwalidów 6

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LXIII-LXVII sesji Rady Dzielnicy.
 4. Przyjęcie uchwały w sprawie wykupu działki 955 obr. K-4 j. ew. Krowodrza dla poprawy bezpieczeństwa pomiędzy ul. Racławicką oraz ul. Urzędniczą (Projekt Zarządu).
 5. Przyjęcie uchwały w sprawie opinii dla projektu architektoniczno-budowlanego przebudowy drogi gminnej ul. Kawiory w granicach istniejącego pasa drogowego polegającej na budowie oraz remoncie chodnika (Projekt Zarządu).
 6. Sprawy bieżące.
 7. Oświadczenia i komunikaty.
 8. Zakończenie sesji.

Pobierz:

 • Porządek obrad LXVIII sesji  Rady Dzielnicy V Krowodrza .pdf, .docx
 • Przyjęcie uchwały w sprawie wykupu działki 955 obr. K-4 j. ew. Krowodrza dla poprawy bezpieczeństwa pomiędzy ul. Racławicką oraz ul. Urzędniczą (Projekt Zarządu.pdf, .docx
 • Przyjęcie uchwały w sprawie opinii dla projektu architektoniczno-budowlanego przebudowy drogi gminnej ul. Kawiory w granicach istniejącego pasa drogowego polegającej na budowie oraz remoncie chodnika (Projekt Zarządu.pdf, .docx

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy