Głowna treść

Zwołanie LXVI nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza na dzień 13 września 2023r.

Porządek obrad LXVI nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza w dniu 13 września 2023 r. o godzinie 18.00 w siedzibie Rady, pl. Inwalidów 6

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
 3. Przyjęcie uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy V Krowodrza na rok 2023 (Projekt Zarządu).
 4. Przyjęcie uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy V Krowodrza na rok 2024 (Projekt Zarządu).
 5. Przyjęcie uchwały w sprawie opinii dla projektu budowy elektroenergetycznego przyłącza oświetlenia, remontu istniejącej nawierzchni ścieżki pieszej, budowy obiektów małej architektury w miejscu publicznym, w ramach realizacji inwestycji pn. „Zagospodarowanie Parku Młynówka Królewska pomiędzy ul. Racławicką, a al. Kijowską” (Projekt Zarządu).
 6. Oświadczenia i komunikaty.
 7. Zakończenie sesji.

Pobierz:

 • Porządek obrad LXVI nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza w dniu 13 września 2023 r.  .pdf.docx
 • Projekt uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy V Krowodrza na rok 2023 (Projekt Zarządu)  .pdf.docx
 • Projekt uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy V Krowodrza na rok 2024 (Projekt Zarządu)  .pdf.docx
 • Projekt uchwały w sprawie opinii dla projektu budowy elektroenergetycznego przyłącza oświetlenia, remontu istniejącej nawierzchni ścieżki pieszej, budowy obiektów małej architektury w miejscu publicznym, w ramach realizacji inwestycji pn. „Zagospodarowanie Parku Młynówka Królewska pomiędzy ul. Racławicką, a al. Kijowską” (Projekt Zarządu)  .pdf.docx

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy