Głowna treść

Zwołanie LXIX nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza - 01.12.2023 godz. 18:00

Porządek obrad LXIX nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza w dniu 1 grudnia 2023 r. o godzinie 18.00 w siedzibie Rady, pl. Inwalidów 6

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
  3. Przyjęcie uchwały w sprawie opinii dla lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Armii Krajowej 11 w Krakowie (Projekt Zarządu).
  4. Przyjęcie uchwały w sprawie opinii dla lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Armii Krajowej 11 w Krakowie (Projekt Zarządu).
  5. Oświadczenia i komunikaty.
  6. Zakończenie sesji.

Do pobrania:

  • Porządek obrad LXIX nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza .pdf,   .docx
  • Przyjęcie uchwały w sprawie opinii dla lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Armii Krajowej 11 w Krakowie (Projekt Zarządu.pdf,   .doc
  • Przyjęcie uchwały w sprawie opinii dla lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Armii Krajowej 11 w Krakowie (Projekt Zarządu.pdf .doc

 

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy