Głowna treść

Zwołanie LXIV sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza w dniu 6 lipca 2023r.

Porządek obrad LXIV nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza w dniu 6 lipca 2023 r. o godzinie 18.00 w siedzibie Rady, pl. Inwalidów 6

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
 3. Przyjęcie uchwały w sprawie podziału Dzielnicy V Krowodrza na okręgi wyborcze
  w wyborach do Rad Dzielnic Miasta Krakowa w 2023 r. (Projekt Zarządu).
 4. Przyjęcie uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych
  do dyspozycji Dzielnicy V Krowodrza na rok 2023 (Projekt Zarządu).
 5. Przyjęcie uchwały w sprawie opinii dla lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Armii Krajowej 11 w Krakowie (Projekt Zarządu).
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie poprawy warunków parkowania dla mieszkańców poprzez wyznaczenie miejsc postojowych po zachodniej stronie ul. Łokietka od rejonu posesji 26 do skrzyżowania z ul. Oboźną (Projekt Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa).
 7. Oświadczenia i komunikaty.
 8. Zakończenie sesji.

Pobierz:

 • Porządek obrad LXIV nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza  .pdf, .doc
 • Projekt uchwały w sprawie podziału Dzielnicy V Krowodrza na okręgi wyborcze w wyborach do Rad Dzielnic Miasta Krakowa w 2023 r. (Projekt Zarządu).  .pdf, .doc
 • Projekt uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy V Krowodrza na rok 2023 (Projekt Zarządu).  .pdf, .doc
 • Projekt uchwały w sprawie opinii dla lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Armii Krajowej 11 w Krakowie (Projekt Zarządu).  .pdf, .doc
 • Projekt uchwały w sprawie poprawy warunków parkowania dla mieszkańców poprzez wyznaczenie miejsc postojowych po zachodniej stronie ul. Łokietka od rejonu posesji 26 do skrzyżowania z ul. Oboźną (Projekt Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa).  .pdf, .doc
  • załącznik do uchwały   .pdf, 

 

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy