Głowna treść

Zwołanie LXIII sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza w dniu 14 czerwca 2023r.

Porządek obrad LXIII sesji  Rady Dzielnicy V Krowodrza w dniu 14 czerwca 2023 r. o godzinie 18.00 w siedzibie Rady, pl. Inwalidów 6

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LVIII-LXII sesji Rady Dzielnicy.
 4. Przyjęcie uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy V Krowodrza na rok 2023 (Projekt Zarządu).
 5. Przyjęcie uchwały w sprawie opinii dla lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Armii Krajowej 11 w Krakowie (Projekt Zarządu).
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie opinii dla lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Armii Krajowej 11 w Krakowie (Projekt Zarządu).
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie opinii dla lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Armii Krajowej 11 w Krakowie (Projekt Zarządu).
 8. Sprawy bieżące.
 9. Oświadczenia i komunikaty.
 10. Zakończenie sesji.

Pobierz:

 • Porządek obrad LXIII sesji  Rady Dzielnicy V Krowodrza w dniu 14 czerwca 2023 r. .pdf, .doc
 • Projekt uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy V Krowodrza na rok 2023 (Projekt Zarządu)  .pdf, .doc
 • Projekt uchwały w sprawie opinii dla lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Armii Krajowej 11 w Krakowie (Projekt Zarządu)  .pdf, .doc
 • Projekt uchwały w sprawie opinii dla lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Armii Krajowej 11 w Krakowie (Projekt Zarządu)  .pdf, .doc
 • Projekt uchwały w sprawie opinii dla lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Armii Krajowej 11 w Krakowie (Projekt Zarządu)  .pdf, .doc

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy