Głowna treść

Zwołanie LXI nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza w dniu 17 kwietnia 2023r.

Porządek obrad LXI nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza w dniu 17 kwietnia 2023 r. o godzinie 18.00 w siedzibie Rady, pl. Inwalidów 6

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
 3. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu Dzielnicy V Krowodrza za rok 2022 (Projekt Komisji Rewizyjnej).
 4. Przyjęcie uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy V Krowodrza na rok 2023 (Projekt Zarządu).
 5. Przyjęcie uchwały w sprawie upamiętnienia Grupy Poetyckiej Biprostal (Projekt Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi).
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie uregulowania stanu prawnego dróg na rzecz Gminy Miejskiej Kraków dla poprawy warunków parkowania mieszkańcom budynków ul. Chocimska 31, 33, 35, 39, 40 oraz Królewska 82-84 i al. Kijowska 16 (Projekt Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa).
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji ds. Polityki Senioralnej Rady Dzielnicy V Krowodrza (Projekt Zarządu).
 8. Oświadczenia i komunikaty.
 9. Zakończenie sesji.

Pobierz:

 • porządek obrad .pdf, .doc
 • projekt uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu Dzielnicy V Krowodrza za rok 2022 (Projekt Komisji Rewizyjnej) .pdf, .doc
  • Sprawozdanie Zarządu Dzielnicy V Krowodrza za rok 2022  .pdf,
 • projekt uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy V Krowodrza na rok 2023 (Projekt Zarządu) .pdf, .doc
 • projekt uchwały w sprawie upamiętnienia Grupy Poetyckiej Biprostal (Projekt Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi) .pdf, .doc
 • projekt uchwały w sprawie uregulowania stanu prawnego dróg na rzecz Gminy Miejskiej Kraków dla poprawy warunków parkowania mieszkańcom budynków ul. Chocimska 31, 33, 35, 39, 40 oraz Królewska 82-84 i al. Kijowska 16 (Projekt Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa) .pdf, .doc
 • projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji ds. Polityki Senioralnej Rady Dzielnicy V Krowodrza (Projekt Zarządu) .pdf, .doc

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy