Głowna treść

Zwołanie LX nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza w dniu 27 marca 2023r

Porządek obrad LX nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza w dniu 27 marca 2023 r. o godzinie 18.00 w siedzibie Rady, pl. Inwalidów 6

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
 3. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII/293/2022 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 7 lipca 2022 r. z późn. zm. w sprawie ustalenia listy zadań Rady Dzielnicy V Krowodrza na rok 2023 (Projekt Zarządu).
 4. Przyjęcie uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy V Krowodrza na rok 2023 (Projekt Zarządu).
 5. Przyjęcie uchwały w sprawie opinii dla projektu uchwały wg druku 3258 w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (w zakresie Dzielnicy V Krowodrza) (Projekt Zarządu).
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie opinii ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami
  w parterze, z garażem podziemnym na działkach nr 358, 359, 1003 obr. 4 Krowodrza przy ul. Lea w Krakowie” (Projekt Zarządu).
 7. Oświadczenia i komunikaty.
 8. Zakończenie sesji.

Pobierz:

 • Porządek obrad LX nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza w dniu 27 marca 2023 r. o godzinie 18.00 w siedzibie Rady, pl. Inwalidów 6 .pdf, .docx
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII/293/2022 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 7 lipca 2022 r. z późn. zm. w sprawie ustalenia listy zadań Rady Dzielnicy V Krowodrza na rok 2023 (Projekt Zarządu) .pdf, .docx
 • Projekt uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy V Krowodrza na rok 2023 (Projekt Zarządu) .pdf, .docx
 • Projekt uchwały w sprawie opinii dla projektu uchwały wg druku 3258 w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (w zakresie Dzielnicy V Krowodrza) (Projekt Zarządu) .pdf, .docx
 • Projekt uchwały w sprawie opinii ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, z garażem podziemnym na działkach nr 358, 359, 1003 obr. 4 Krowodrza przy ul. Lea w Krakowie” (Projekt Zarządu) .pdf, .docx

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy