Głowna treść

Zwołanie LVIII sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza w dniu 16 stycznia 2023 r.

Szanowni Państwo!

Niniejszym zwołuję LVIII sesję Rady Dzielnicy V Krowodrza na dzień 16 stycznia 2023 r. (poniedziałek), na godz. 18.00w siedzibie Rady Dzielnicy – pl. Inwalidów 6.

Z wyrazami szacunku
Maciej Żmuda
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy V Krowodrza

Pobierz:

  • Projekt uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy V Krowodrza na rok 2023 .pdf.docx

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy