Głowna treść

Zwołanie LIX nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza w dniu 20 lutego 2023r.

Porządek obrad LIX nadzwyczajnej sesji  Rady Dzielnicy V Krowodrza w dniu 20 lutego 2023 r. o godzinie 18.00 w siedzibie Rady, pl. Inwalidów 6

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
 3. Przyjęcie uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy V Krowodrza na rok 2023 (Projekt Zarządu).
 4. Przyjęcie uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy V Krowodrza na rok 2023 (Projekt Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi).
 5. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Uchwała Nr VIII/83/2019 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa oraz Rady Miasta Krakowa o uwzględnienie w projekcie zmian Strefy Płatnego Parkowania terenu Dzielnicy V Krowodrza i uwag dotyczących organizacji Strefy (Projekt Zarządu).
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie wydania opinii do projektu stałej organizacji ruchu
  w obszarze ograniczonym al. 3-go Maja, ul. Reymana, ul. Reymonta oraz al. Mickiewicza w Krakowie (projekt Komisji Infrastruktury Komunalnej).
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie wydania opinii do projektu stałej organizacji ruchu
  w obszarze ograniczonym ul. Focha, ul. Piastowską, ul. Nawojki, ul. Reymana oraz al. 3-go Maja w Krakowie (projekt Komisji Infrastruktury Komunalnej).
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie wydania opinii do projektu stałej organizacji ruchu w ciągu ul. Łokietka w Krakowie (projekt Komisji Infrastruktury Komunalnej).
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do X edycji Budżetu Obywatelskiego (Projekt Zarządu).
 10. Oświadczenia i komunikaty.
 11. Zakończenie sesji.

Pobierz:

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy