Głowna treść

Zwołanie XLIX sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza w dniu 28 kwietnia 2022 r. (czwartek)

Szanowni Państwo!

Niniejszym zwołuję XLIX sesję Rady Dzielnicy V Krowodrza na dzień 28 kwietnia 2022 r. (czwartek), na godz. 18.00, w trybie zdalnym.

Z wyrazami szacunku
Maciej Żmuda
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy V Krowodrza

 Pobierz:

  • projekt uchwały w sprawie w sprawie opinii dla koncepcji drogowej rozwiązań komunikacyjnych przy ul. Wrocławskiej z związku z planowaną inwestycją pn. „Budowa budynku usługowego z garażem podziemnym na działkach nr Ew. 11/1, 11/2 obr 45 Krowodrza przy ul. Racławickiej w Krakowie” .pdf, .docx
  • projekt uchwały w sprawie w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy V Krowodrza na rok 2022 .pdf, .docx
  • projekt uchwały w sprawie w sprawie opinii dla wariantów rozwiązań koncepcyjnych zadania pn.: „Wielowariantowa koncepcja budowy linii tramwajowej Nowy Kleparz – Plac Inwalidów” .pdf, .docx
  • projekt uchwały w sprawie w sprawie podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2022 roku .pdf, .docx
  • projekt uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu Dzielnicy V Krowodrza za rok 2021 .pdf, .docx
  • sprawozdanie Zarządu Dzielnicy V Krowodrza Za Rok 2021 .pdf, .docx

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy