Głowna treść

Zwołanie LVII nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza w dniu 14 grudnia 2022r.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w LVII nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza zwołanej na dzień 14 grudnia 2022 r. (środa) na godz. 18.00 w trybie stacjonarnym (siedziba Rady, pl. Inwalidów 6), w przedmiocie określonym w załączniku do wniosku stanowiącym projekt porządku obrad.

Z wyrazami szacunku
Maciej Żmuda
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy V Krowodrza


Porządek obrad LVII nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza w dniu 14 grudnia 2022 r. o godzinie 18.00 w siedzibie Rady, pl. Inwalidów 6

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
  3. Przyjęcie uchwały w sprawie opinii do projektu realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego w Parku Młynówka Królewska (Projekt Zarządu).
  4. Przyjęcie uchwały w sprawie opinii do projektu budowy toalety publicznej w Parku Młynówka Królewska (Projekt Zarządu).
  5. Oświadczenia i komunikaty.
  6. Zakończenie sesji.

Pobierz:

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy