Głowna treść

Zwołanie LVI nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza w dniu 30 listopada 2022r.

Porządek obrad LVI nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza w dniu 30 listopada 2022 r. o godzinie 18.00 w siedzibie Rady, pl. Inwalidów 6

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
 3. Przyjęcie uchwały w sprawie wniosku o zabezpieczenie środków w Budżecie Miasta Krakowa na 2023 rok na wykup działek nr 284, 285, 293/8, 293/4 i części działki nr 293/7 obr. 3 jedn. ew. Krowodrza (Projekt Zarządu).
 4. Przyjęcie uchwały w sprawie opinii do projektu dla zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Bydgoskiej” (Projekt Zarządu).
 5. Przyjęcie uchwały w sprawie poprawy bezpieczeństwa poprzez usunięcie nieczynnego
  i zdewastowanego kiosku ustawionego na al. A. Mickiewicza przy przystanku autobusowym „Plac Inwalidów 04” (Projekt Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa).
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Ochrony Zieleni Rady Dzielnicy V Krowodrza (Projekt Zarządu).
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy V Krowodrza (Projekt Zarządu).
 8. Oświadczenia i komunikaty.
 9. Zakończenie sesji.

Pobierz:

 

 

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy