Głowna treść

Zwołanie LV sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza w dniu 27 października 2022 r.

Szanowni Państwo!

Niniejszym zwołuję LV sesję Rady Dzielnicy V Krowodrza na dzień 27 października 2022 r. (czwartek), na godz. 18.00w trybie zdalnym, za pomocą aplikacji Webex.

Z wyrazami szacunku
Maciej Żmuda
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy V Krowodrza

Pobierz:

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy