Głowna treść

Zwołanie LII nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza w dniu 7 lipca 2022r

Porządek obrad LII nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza ul. Kazimierza Wielkiego 112/2 w dniu 7 lipca 2022 r. o godzinie 18.00 (tryb zdalny)

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
  3. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia listy zadań Rady Dzielnicy V Krowodrza na rok 2023 (Projekt Zarządu).
  4. Przyjęcie uchwały w sprawie opinii w zakresie proponowanych lokalizacji dla montażu progów zwalniających na ul. Łokietka oraz wyznaczenia przejścia dla pieszych przez Łokietka pomiędzy rejonem posesji 8B oraz północną stroną wyjazdu z posesji ul. Łokietka 5 (Projekt Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa).
  5. Oświadczenia i komunikaty.
  6. Zakończenie sesji.

 

Pobierz:

  • porządek obrad LII nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza ul. Kazimierza Wielkiego 112/2 w dniu 7 lipca 2022 r. o godzinie 18.00 (tryb zdalny) .pdf.docx
  • projekt uchwały w sprawie ustalenia listy zadań Rady Dzielnicy V Krowodrza na rok 2023 .pdf.docx
  • projekt uchwały w sprawie opinii w zakresie proponowanych lokalizacji dla montażu progów zwalniających na ul. Łokietka oraz wyznaczenia przejścia dla pieszych przez Łokietka pomiędzy rejonem posesji 8B oraz północną stroną wyjazdu z posesji ul. Łokietka 5 .pdf.docx 

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy