Głowna treść

Zwołanie L sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza w dniu 24 maja 2022 r. (wtorek)

Szanowni Państwo!

Niniejszym zwołuję L sesję Rady Dzielnicy V Krowodrza na dzień 24 maja 2022 r. (wtorek), na godz. 18.00w trybie zdalnym za pomocą aplikacji Webex.

Z wyrazami szacunku
Maciej Żmuda
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy V Krowodrza

 

 Pobierz:

  • projekt uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy V Krowodrza na rok 2022 .pdf.docx
  • załącznik do uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy V Krowodrza na rok 2022 .pdf.docx
  • projekt uchwały w sprawie ustalenia wstępnej listy zadań Rady Dzielnicy V Krowodrza na rok 2023 .pdf.docx
  • projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Kultury Rady Dzielnicy V Krowodrza .pdf.docx

 

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy