Głowna treść

Zwołanie XXXVII nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza w dniu 26 maja 2021r. o godzinie 18.00

Porządek obrad XXXVII nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza ul. Kazimierza Wielkiego 112/2 w dniu 26 maja 2021 r. o godzinie 18.00 (tryb stacjonarno – zdalny)

 

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
  3. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia wstępnej listy zadań Rady Dzielnicy V Krowodrza na rok 2022 (projekt Zarządu)
  4. Przyjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dla projektu utworzenia przystanków przy ul. Wrocławskiej 12B i 5B (projekt Zarządu)
  5. Przyjęcie uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy V Krowodrza na rok 2021(projekt Zarządu)
  6. Przyjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia strefy zamieszkania w zakresie drogi i miejsc postojowych na dz. 727/3 obr. K-4 j.ew. Krowodrza pomiędzy al. Kijowską a posesją „BIPROSTAL” o adresie ul. Królewska 57 dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (projekt Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa)
  7. Przyjęcie uchwały w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wprowadzenie piktogramów znaków A-24 na jezdni al. Kijowskiej przed skrzyżowaniem z ul. Mazowiecką oraz wyznaczenia pasa do lewoskrętu z al. Kijowskiej w ul. Mazowiecką (projekt Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa)
  8. Oświadczenia i komunikaty.
  9. Zakończenie sesji.

 Pobierz:

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy