Głowna treść

Zwołanie XXXIX sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza w dniu 13 lipca 2021r. o godz. 18.00

Porządek obrad XXXIX sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza ul. Kazimierza Wielkiego 112/2 w dniu 13 lipca 2021 r. o godzinie 18.00 (tryb stacjonarno – zdalny)

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
  3. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia listy zadań Rady Dzielnicy V Krowodrza na rok 2022
  4. Przyjęcie uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy V Krowodrza na rok 2021
  5. Przyjęcie uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy V Krowodrza na rok 2021
  6. Przyjęcie uchwały w sprawie korekty Uchwały Nr XXV/198/2020 Rady Dzielnicy V Krowodrza w sprawie podziału środków finansowych na zadaniu „Obsługa Dzielnic” w roku 2021
  7. Przyjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmiany stałej organizacji ruchu na ul. Kościelnej i Gzymsików projektem znak TA.460.2.3.2021 zaproponowanym przez Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie pismem znak TA.460.2.3.2021(3) z dnia 5 maja 2021 r.
  8. Sprawy bieżące.
  9. Oświadczenia i komunikaty.
  10. Zakończenie sesji.

Pobierz:

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy