Głowna treść

Zwołanie XXXIII sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza w dniu 25 lutego 2021r. o godzinie 18.00

Porządek obrad XXXIII sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza ul. Kazimierza Wielkiego 112/2 w dniu 25 lutego 2021r. o godzinie 18.00 (tryb stacjonarno – zdalny)

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
  3. Przyjęcie uchwały w sprawie poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego dla mieszkańców w zakresie dojazdu do Ogrodu Zoologicznego i Lasu Wolskiego poprzez uruchomienie linii autobusowej z pętli „Nowy Kleparz” (Projekt Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa)
  4. Przyjęcie uchwały w sprawie poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego dla mieszkańców poprzez uruchomienie linii autobusowej ul. Łokietka pomiędzy
    Wrocławską a J. Wybickiego z wyznaczeniem przystanków pomiędzy ul. Poznańską – Składową a ul. Oboźną (Projekt Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa)
  5. Sprawy bieżące.
  6. Oświadczenia i komunikaty.
  7. Zakończenie sesji.

Pobierz:

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy