Głowna treść

Zwołanie XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza w dniu 9 listopada 2021r.

Porządek obrad XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza ul. Kazimierza Wielkiego 112/2 w dniu 9 listopada 2021 r. o godzinie 18.00 (tryb stacjonarno – zdalny)

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
  3. Przyjęcie uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy V Krowodrza na rok 2021 (Projekt Zarządu).
  4. Przyjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania przygotowania projektu organizacji ruchu dla ustawienie ogólnodostępnych wiat rowerowych ze stojakami na działce nr 447/28 obr. K-3 j.ew. Krowodrza (Projekt Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa)
  5. Przyjęcie uchwały w sprawie objęcia przez Radę Dzielnicy V Krowodrza patronatem XVI Międzyszkolnego Konkursu Pięknego Słowa „MÓJ KRAKÓW” (Projekt Zarządu).
  6. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej Rady Dzielnicy V Krowodrza (Projekt Zarządu).
  7. Oświadczenia i komunikaty.
  8. Zakończenie sesji.

Pobierz:

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy