Głowna treść

Zwołanie XLI sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza w dniu 16 września 2021r

Porządek obrad XLI sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza ul. Kazimierza Wielkiego 112/2 w dniu 16 września 2021r. o godzinie 18.00 (tryb stacjonarno – zdalny)

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
 3. Przyjęcie uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy V Krowodrza na rok 2021 (Projekt Zarządu)
 4. Przyjęcie uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy V Krowodrza na rok 2022 (Projekt Zarządu)
 5. Przyjęcie uchwały w sprawie korekty Uchwały Nr XXV/198/2020 Rady Dzielnicy V Krowodrza w sprawie podziału środków finansowych na zadaniu „Obsługa Dzielnic”
  w roku 2021 (Projekt Zarządu)
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia do Budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 oraz do WPF i WPI na lata 2022 - 2024 zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury rowerowej po północnej stronie ul. Armii Krajowej, pomiędzy ul. Piastowską a ul. Przybyszewskiego, dla poprawy bezpieczeństwa ruchu” (Projekt Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa)
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia do Budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 oraz do WPF i WPI na lata 2022 - 2024 zadania inwestycyjnego „Budowa kontynuacji drogi rowerowej na działce Gminy Miejskiej Kraków nr 232/18 obr. K-45 j. ew. Krowodrza, pomiędzy pętlą tramwajową Dworzec Towarowy a ul. Prądnicką, dla poprawy bezpieczeństwa ruchu” (Projekt Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa)
 8. Sprawy bieżące.
 9. Oświadczenia i komunikaty.
 10. Zakończenie sesji.

Pobierz:

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy