Głowna treść

Zwołanie XXX sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza w dniu 16 grudnia o godz. 18.00

Porządek obrad XXX sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza ul. Kazimierza Wielkiego 112/2 w dniu 16 grudnia 2020 r. o godzinie 18.00 (tryb stacjonarno – zdalny)

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Dzielnicy.
  4. Przyjęcie uchwały w sprawie opinii projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Żabiniec” (Projekt Zarządu)
  5. Sprawy bieżące.
  6. Oświadczenia i komunikaty.
  7. Zakończenie sesji.

Pobierz:

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy