Głowna treść

Zwołanie XXIX sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza w dniu 25 listopada 2020 r. o godz. 18.00

Porządek obrad XXIX sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza ul. Kazimierza Wielkiego 112/2 w dniu 25 listopada 2020 r. o godzinie 18.00 (tryb stacjonarno – zdalny)

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Dzielnicy.
 4. Przyjęcie uchwały w sprawie wniosku do Rady Miasta Krakowa oraz Prezydenta Miasta Krakowa o wpisanie zadań z Uchwały Rady Dzielnicy V Krowodrza Nr VI/63/2019
  z dnia 28 marca 2019 r. do Budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 (Projekt Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa)
 5. Przyjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia do Budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 oraz do WPF i WPI na lata 2021 - 2022 zadania inwestycyjnego „Budowa drogi do Stadionu Miejskiego im. Reymana od ul. W. Reymonta zgodnie z zapisami MPZP obszaru „TS WISŁA”, po terenie komunikacyjnym KDW” dla poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego (Projekt Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa)
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie opinii w przedmiocie koncepcji kierunkowej zagospodarowania terenu Stadionu Miejskiego im. H. Reymana w Krakowie na potrzeby konsultacji społecznych lipiec – wrzesień 2020 r. (Projekt uchwały Komisji Architektury, Budownictwa i Urbanistyki).
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie włączenia terenu działki nr 6/14 obręb 4 do ogródka jordanowskiego przy ul. Urzędniczej 68 w Krakowie (Projekt uchwały Komisji Architektury, Budownictwa i Urbanistyki).
 8. Sprawy bieżące.
 9. Oświadczenia i komunikaty.
 10. Zakończenie sesji.

Pobierz:

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy