Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa

Skład komisji:

  • Ewa Bigosz-Lassota
  • Tomasz Friediger – przewodniczący
  • Marcin Grega
  • Stanisław Wilk

Zakres działania komisji:

  1. Inicjowanie współpracy z właściwymi organami i instytucjami takimi jak: Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, Wydziały Urzędu Miasta Krakowa w zakresie: spokoju, porządku i bezpieczeństwa publicznego.
  2. Rozpatrywanie interwencji w sprawach skarg, uwag i wniosków mieszkańców i instytucji zajmujących się porządkiem i praworządnością.
  3. Ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, współpraca z jednostkami odpowiedzialnymi za tę ochronę.
  4. Profilaktyka w zakresie zapobiegania patologii wśród młodzieży poprzez współpracę ze szkołami, domami kultury, środowiskami młodzieżowymi.

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy