Komisja Rewizyjna

Skład komisji:

  • Tomasz Friediger
  • Marzena Kopeć
  • Mateusz Stańczyk – przewodniczący

Zakres działania komisji:

  1. Opiniowanie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności w terminie 14 dni od dnia jego przedłożenia przez Zarząd oraz przygotowanie w tym przedmiocie projektu uchwały
  2. Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu oraz przygotowanie propozycji rozstrzygnięć przez Radę w tych sprawach
  3. Ocena wywiązania się Zarządu ze swoich zadań