Komisja Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa

Skład komisji:

 • Mariusz Bembenek
 • Anna Pojałowska
 • Paweł Potoczek
 • Marcin Tabisz – przewodniczący
 • Agnieszka Wantuch

Zakres działania komisji:

 1. Współpraca z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz seniorów, w sferze pomocy społecznej i spraw związanych z ochroną zdrowia.
 2. Inicjowanie ogólnie pojętych działań profilaktycznych w zakresie promocji zdrowia.
 3. Opracowywanie rankingów zadań w zakresie remontów żłobków.
 4. Opracowywanie rankingów zadań w zakresie przygotowania zadań dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych
 5. Czuwanie nad realizacją zadań w wyżej wymienionym zakresie.
 6. Współdziałanie z Radą Miasta Krakowa i Urzędem Miasta Krakowa w zakresie opiniowania wniosków o najem mieszkań z zasobów Gminy.
 7. Inna współpraca z Wydziałem Mieszkalnictwa UMK