Komisja Ochrony Zieleni

Skład komisji:

 • Mariusz Bembenek
 • Tomasz Friediger
 • Marzena Kopeć
 • Lech Mikulski
 • Anna Pojałowska
 • Paweł Potoczek
 • Natalia Schmidt-Polończyk - przewodnicząca
 • Marcin Tabisz
 • Stanisław Wilk
 • Marta Wodyńska

Zakres działania komisji:

 1. Współpraca z Wydziałem Kształtowania Środowiska UMK i Radą Programową ds. Ochrony Zieleni działającą przy Prezydencie Miasta Krakowa oraz współpraca z innymi jednostkami miejskimi.
 2. Uczestniczenie w rozprawach administracyjnych i komisjach dotyczących wycinki drzew i krzewów.
 3. Opiniowanie lokalizacji nasadzeń zieleni na terenie Dzielnicy V Krowodrza.
 4. Opracowanie rankingu zadań w zakresie tworzenia oraz utrzymania zieleńców i skwerów na terenie Dzielnicy V Krowodrza.
 5. Opracowanie rankingu zadań w zakresie tworzenia, modernizacji oraz utrzymania ogródków jordanowskich.