Komisja Edukacji

Skład komisji:

  • Ewa Bigosz-Lassota
  • Marta Burzyńska – przewodnicząca
  • Edward Tarczałowicz

Zakres działania komisji:

  1. Inicjowanie współpracy z placówkami oświatowymi i opiekuńczo-wychowawczymi w dzielnicy oraz innymi instytucjami i organizacjami (przedszkolami, szkołami podstawowymi, gimnazjami i liceami).
  2. Ścisła współpraca ze szkołami na terenie Dzielnicy V Krowodrza oraz opracowanie rankingu zadań odnośnie prowadzenia prac remontowych.
  3. Inicjowanie różnych imprez między szkolnych, zawodów, konkursów.
  4. Promocja zdrowego modelu życia i wypoczynku.