Komisja ds. Polityki Senioralnej

Skład komisji:

  • Ewa Bigosz-Lassota - przewodnicząca
  • Alina Obrębska
  • Anna Pojałowska
  • Edward Tarczałowicz