Głowna treść

Zespół ds. Murali

Zespół ds. Murali

Pod koniec 2021 r. Kraków wzorem wielu miast europejskich stworzył politykę pozwalającą w sposób zintegrowany zarządzać zasobem muralowym w powiązaniu z wszystkimi warunkami definiującymi przestrzeń miasta historycznego i miasta współczesnego. Powodem stworzenia takiej polityki była potrzeba lepszego zarządzania zasobem muralowym miasta, zapobieganie powstawaniu prac słabych jakościowo i technicznie, przeciwdziałanie nadprodukcji murali komercyjnych oraz potrzeba poprawy estetyki przestrzeni publicznej.

Założenia polityki muralowej realizuje działający od 2022 r. Zespół ds. Murali powołany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa. Poza przedstawicielami miasta (piastującymi konkretne urzędy decyzyjne w sprawach przestrzeni publicznej) w skład zespołu wchodzą również twórcy, badacze zjawiska, kuratorzy i pasjonaci sztuki muralu związani m.in. z branżą reklamową czy turystyczną. 

Do zadań Zespołu należy monitorowanie kondycji krakowskich murali, gromadzenie i udostępnianie dokumentacji związanej z istniejącymi i powstającymi muralami, upowszechnianie efektów polityki muralowej i promocja dobrego standardu w dziedzinie zarządzania muralami w mieście.

Celem działalności Zespołu jest budowanie dobrego rozumienia przestrzeni publicznej poprzez zarządzanie nią w sposób zrównoważony, przyczynianie się do realizacji o najwyższej jakości artystycznej, Jednym z wymiarów jego działalności jest kształtowanie spójnego funkcjonowania przestrzeni publicznej przez weryfikację projektów murali w zakresie zgodności z zasadami ochrony konserwatorskiej, przepisami prawa budowlanego i uchwałą krajobrazową.

Zespół działa w rytmie regularnych spotkań, podczas których opiniuje projekty murali. Kryteria oceny i zasady składania wniosków zostały opisane szczegółowo w procedurze KD-24. W przypadku pojawienia się inicjatywy wykonania muralu zachęcamy do kontaktu z Zespołem, który deklaruje otwartość w konsultowaniu projektu, aby w sposób zrównoważony zarządzać zjawiskiem sztuki publicznej.

Dotychczas przy wsparciu Zespołu powstały m. in.: mural realizowany we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie w ramach festiwalu Open Eyes Art Festival przy ul. Krowoderskiej 7 IA mural poświęcony kulturze żydowskiej i krakowskiemu Kazimierzowi przy Pl. Nowym 1, realizowany przez Fundację Art Junction mural w sąsiedztwie Domu Utopii na os. Szkolnym czy powstający obecnie mural upamiętniający Wisławę Szymborskiej przy ul. Karmelickiej.

Pobierz raport .pdf

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy