Głowna treść

miejsca przyjazne dla rodzin z dziećmi

Znasz miejsca przyjazne dla rodzin z dziećmi? Zgłoś je do plebiscytu!

Do końca sierpnia można zgłaszać kandydatów do tytułu „Miejsca Przyjaznego Rodzinom z Dziećmi”.

Organizowany przez miasto plebiscyt pozwala na wyróżnienie i promowanie krakowskich miejsc dostosowanych do potrzeb rodzin, a także docenienie instytucji i firm tworzących dla nich udogodnienia. Kandydaci mogą zgłaszać się samodzielnie, mogą też zostać zgłoszeni przez klientów czy odbiorców usług. Znasz miejsca lub instytucje zasługujące na ten tytuł? Nie zwlekaj i zgłoś je do plebiscytu.

Plebiscyt „Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi” pokazuje i promuje rozwiązania które odpowiadają na potrzeby krakowskich rodzin z dziećmi w różnym wieku. Realizowany jest w ramach kampanii „Kraków stawia na rodzinę”, objętej honorowym patronatem prezydenta Krakowa. Celem plebiscytu jest także zwiększanie liczby miejsc oferujących rodzinom udogodnienia w zakresie przystosowania architektonicznego, atrakcyjnej oferty i przyjaznych, komfortowych warunków pobytu.

– Chcemy popularyzować miejsca, które są przeznaczone dla rodzin z dziećmi w różnym wieku, a także docenić podmioty, które aktywnie podejmują działania na rzecz tworzenia udogodnień dla rodzin. To już trzecia edycja konkursu, który pokazuje, jak ważne jest, by miejsca, z których rodziny z dziećmi korzystają na co dzień, takie jak na przykład sklepy, urzędy, miejsca rozrywki i rekreacji, instytucje kultury, a także obiekty mieszkalne czy oferty firm usługowych, były odpowiednio przystosowane do potrzeb rodzin, by myślenie o tych potrzebach było w naszym mieście standardem. Zależy nam, by dzięki takim miejscom rodziny z dziećmi miały możliwość aktywnego uczestniczenia w życiu społeczno-kulturalnym Krakowa – podkreśla Marzena Paszkot, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. rodziny.

Pięć kategorii konkursowych

Kapituła konkursowa, powołana przez prezydenta Krakowa, będzie oceniać zgłoszenia w pięciu kategoriach:

  1. Hotele, gastronomia i rozrywka
  2. Firmy produkcyjne, obiekty handlowo-usługowe i mieszkalne
  3. Kultura, sport i rekreacja
  4. Urzędy i edukacja
  5. Zdrowie

Kandydaci do tytułu „Miejsc przyjaznych rodzinom z dziećmi” mogą zgłaszać się samodzielnie, mogą też zostać zgłoszeni przez klientów czy odbiorców usług za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego tutaj. W inicjatywie nie mogą jednak brać udziału instytucje, które statutowo zostały utworzone po to, by realizować zadania na rzecz rodzin z dziećmi, takie jak np. żłobki czy przedszkola. Dodatkowe informacje po numerem tel. 12 616 52 62.

Nadal priorytetem jest bezpieczeństwo

Podobnie jak w ubiegłorocznej edycji plebiscytu, ze względu na pandemię COVID-19, ważnym kryterium oceny będzie sposób, w jaki zgłoszone miejsce jest dostosowane do aktualnie obowiązujących norm i przepisów prawnych, w tym w szczególności sanitarnych.

Specjalne odznaczenia

Najlepsze i najciekawsze zgłoszone w plebiscycie miejsca zostaną odznaczone Certyfikatem Prezydenta Miasta Krakowa, a finałem akcji będzie uroczysta gala planowana na październik. Co więcej, miejsca, które w ramach plebiscytu zostaną wyróżnione po raz trzeci, otrzymają okolicznościową statuetkę oraz tytuł „Miejsce Wyjątkowo Przyjazne Rodzinom z Dziećmi”.

Przykłady i informacje dla krakowskich rodzin

To już trzecia edycja przedsięwzięcia. Dwie poprzednie cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. W pierwszej wybrano 26, a w drugiej – ubiegłorocznej, 38 laureatów. Na stronie Krakowskiej Karty Rodzinnej można znaleźć informacje o laureatach – to przykłady dobrych praktyk oraz aktywnych działań przedsiębiorców wspierających krakowskie rodziny, link tutaj. Na tej stronie publikowane są także informacje o różnych inicjatywach miasta i partnerów realizowanych dla krakowskich rodzin.

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy