Głowna treść

Planowane poszerzenie strefy płatnego parkowania – konsultacje społeczne

Zarząd Transportu Publicznego od 1 kwietnia 2020 r. do 1 czerwca 2021 r. prowadzi konsultacje społeczne dotyczące poszerzenia Strefy Płatnego Parkowania.

Zarząd Transportu Publicznego podjął decyzję o zawieszeniu do odwołania dalszych działań konsultacyjnych.

Więcej informacji na stronie https://dialogspoleczny.krakow.pl/konsultacje-spoleczne/planowane-poszerzenie-strefy-platnego-parkowania-konsultacje-spoleczne/

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy