Głowna treść

Ogłoszenie konsultacyjne

Ogłoszenie konsultacyjne

Konsultacje społeczne dotyczące proponowanego zagospodarowania terenu Fortu nr 48„Batowice” wraz z uwzględnieniem kompleksu przyrodniczo-parkowego, znajdującego się przy osiedlu Złotego Wieku w Krakowie.

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zagospodarowania terenu Fortu nr 48„Batowice” wraz z uwzględnieniem kompleksu przyrodniczo-parkowego, znajdującego się przy osiedlu Złotego Wieku w Krakowie.

Konsultacje prowadzone są przez Zarząd Budynków Komunalnych we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje mają na celu uzyskanie informacji na temat pomysłów oraz oczekiwań mieszkańców dotyczących zagospodarowania przestrzeni Fortu 48 „Batowice”, parku oraz form aktywności
w jego bezpośrednim otoczeniu.

Fort nr 48 „Batowice” znajduje się w centrum parku przy osiedlu Złotego Wieku, w dzielnicy XV – Mistrzejowice. Obecnie jest nieużytkowany, a dostęp do większości obiektów kubaturowych został zamknięty. Sama budowla nie jest w złym stanie, ale wymaga remontu, zachowały się niektóre historyczne elementy, takie jak drzwi, forteczna stolarka czy części strzelnic. Dużym deformacjom zostały poddane natomiast fortyfikacje ziemne, jednakże wciąż są one czytelne w terenie.

Pochodzące z XIX wieku fortyfikacje z czasem stały się enklawą przyrody i bioróżnorodności.
Na terenie Fortu wraz z jego otoczeniem rosną liczne drzewa, krzewy, pnącza oraz trawy, które stanowią miejsce bytowania mniejszych ssaków np. nietoperzy, wiewiórek, jeży, licznych ptaków oraz płazów czy owadów. Jednakże drzewa rosnące na Forcie stanowią głównie sukcesję zieleni fortecznej na wałach ziemnych, zdarzają się przypadki wnikania przez nie w zabytkową substancję i uszkadzania murów. Drzewa te nie są głęboko ukorzenione, mogą ulegać wykrotom lub zamierać.

Należy mieć świadomość, że zagospodarowanie zabudowań fortecznych wiązać się będzie z ich remontem i konieczne może się okazać usunięcie niektórych porastających je drzew.

Od 2007 roku, Fort, wraz z drzewami wpisany jest do rejestru zabytków. Obowiązkowi ochrony i opieki podlega zarówno część oznaczona na mapie kolorem niebieskim („Fort”), jak również część oznaczona kolorem zielonym („park”).

W związku z wpisaniem Fortu „Batowice” wraz z otoczeniem do rejestru zabytków, realizacja zaproponowanych w wyniku konsultacji rozwiązań, będzie uzależniona od uzyskania akceptacji ze strony Miejskiego Konserwatora Zabytków. Przyjęte rozwiązania, będą bowiem musiały spełniać wymagania ustawy o ochronie zabytków.

Konsultacje przeprowadzane będą w dniach: 6 września – 1 października 2021 r.

W ramach konsultacji zaplanowano:

  1. Spacer badawczy po terenie Fortu w dniu 11 września o godzinie 11.00. ( rozpoczęcie pod Klubem „Kuźnia” - osiedle Złotego Wieku 14
  2. Warsztaty planowania partycypacyjnego w dniu 25 września o godzinie 11.00 w Klubie „Kuźnia” – osiedle Złotego Wieku 14

UWAGA! Ze względu na obostrzenia epidemiczne na udział w warsztacie

partycypacyjnym wymagana jest REJESTRACJA – zgłoszenie zawierające imię i nazwisko należy przesłać do 23 września 2021 r. na  adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  1. Możliwość wypełnienia ankiety elektronicznej w dniach 6-20 września 2021 r.

Link:

W formie papierowej ankietę wypełnić można także:

  • w siedzibie Rady Dzielnicy XV przy ul. Miśnieńskiej 58,
  • w Klubie Kuźnia na os. Złotego Wieku 14,
  • w siedzibie PAL “Mistrzejowice” przy ul. Kuczkowskiego 3/2U.

 Podział terenu

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy