Głowna treść

Plakat Centrum pierwszej pomocy psychologicznej

Centrum pierwszej pomocy psychologicznej

Bezpłatne konsultacje z terapeutami w 4 stacjonarnych punktach pomocy i on-line dla mieszkańców Krakowa znajdujących się w kryzysie psychicznym z powodu trudnej sytuacji życiowej, która pojawiła się lub nasiliła w wyniku pandemii COVID -19

np.:

  • przemoc w rodzinie i konflikty rodzinne
  • izolacja dzieci i młodzieży, brak bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami, nauczanie zdalne
  • uzależnienie, choroba, strata bliskiej osoby
  • osamotnienie, izolacja, utrata pracy, przeciążenie psychofizyczne, itp.

Zapisy:

(od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00 )

Adresy stacjonarnych punktów pomocy psychologicznej:

  • Rostworowskiego 13 (siedziba filii Centrum Kultury Podgórza)
  • Aleksandry 1 (siedziba filii Centrum Kultury Podgórza)
  • Jana Pawła II 232 (Nowohuckie Centrum Kultury)
  • Śniadeckich 5 (siedziba Stowarzyszenia UNICORN)

Harmonogramy dyżurów terapeutów i więcej informacji na stronie kkr.krakow.pl i cppp.org.pl

 pion grafika

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy