Głowna treść

Badania naukowe Uniwersytetu Rolniczego

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przeprowadza badanie ankietowe dotyczące odwiedzania terenów zielonych przez mieszkańców Krakowa.

 Przejdź do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCzLgDO1AUXQVM7c0-oS7kyRshw5ZsjSKtUGC1c5yHnD9prg/viewform

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy