Zwołanie XXXVI sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza w dniu 6 maja 2021r. o godzinie 18.00

Niniejszym zwołuję XXXVI sesję Rady Dzielnicy V Krowodrza na dzień 6 maja 2021 r. (czwartek) godz. 18.00, w siedzibie Rady Dzielnicy przy ul. Kazimierza Wielkiego 112/2 (tryb STACJONARNO – ZDALNY, za pomocą aplikacji Webex)

Ze względu na istniejące przepisy i obostrzenia zachęcam do udziału zdalnego w posiedzeniu.

 

Z wyrazami szacunku
Maciej Żmuda
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy V Krowodrza

 

Pobierz: