Zwołanie XXXV sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza w dniu 22 kwietnia 2021 r. o godzinie 18.00

Porządek obrad XXXV sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza ul. Kazimierza Wielkiego 112/2 w dniu 22 kwietnia 2021 r. o godzinie 18.00 (tryb stacjonarno – zdalny)

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
  3. Przyjęcie uchwały w sprawie opinii dla nadania nazwy „Skwer Stanisława Palczewskiego” (Projekt Zarządu)
  4. Przyjęcie uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy V Krowodrza na rok 2021 (Projekt Zarządu)
  5. Sprawy bieżące.
  6. Oświadczenia i komunikaty.
  7. Zakończenie sesji.

Pobierz: