Zwołanie XXXIV sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza w dniu 18 marca 2021r. o godzinie 18.00

Porządek obrad XXXIV sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza ul. Kazimierza Wielkiego 112/2 w dniu 18 marca 2021 r. o godzinie 18.00 (tryb stacjonarno – zdalny)

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
  3. Przyjęcie uchwały w sprawie objęcia przez Radę Dzielnicy V Krowodrza patronatem akcji Projekt #Krowodrza111 (Projekt Zarządu)
  4. Przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Budżetu Obywatelskiego w latach 2021/2022 (Projekt Zarządu)
  5. Przyjęcie uchwały w sprawie opinii projektu dla zadania pn.: „Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł „Ofiar Katynia” – węzeł „Ruczaj”) (Projekt Zarządu)
  6. Sprawy bieżące.
  7. Oświadczenia i komunikaty.
  8. Zakończenie sesji.

Pobierz: