Zwołanie XXX sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza w dniu 16 grudnia o godz. 18.00

Porządek obrad XXX sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza ul. Kazimierza Wielkiego 112/2 w dniu 16 grudnia 2020 r. o godzinie 18.00 (tryb stacjonarno – zdalny)

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Dzielnicy.
  4. Przyjęcie uchwały w sprawie opinii projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Żabiniec” (Projekt Zarządu)
  5. Sprawy bieżące.
  6. Oświadczenia i komunikaty.
  7. Zakończenie sesji.

Pobierz: