Zwołanie XL sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza w dniu 31 sierpnia 2021r. godz. 18.00

Porządek obrad XL sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza ul. Kazimierza Wielkiego 112/2 w dniu 31 sierpnia 2021 r. o godzinie 18.00 (tryb stacjonarno – zdalny)

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
  3. Przyjęcie uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy V Krowodrza na rok 2021 (Projekt Zarządu)
  4. Przyjęcie uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy V Krowodrza na rok 2021 (Projekt Zarządu)
  5. Przyjęcie uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy V Krowodrza na rok 2022 (Projekt Zarządu)
  6. Przyjęcie uchwały w sprawie podziału środków finansowych na zadaniu „Obsługa Dzielnic” w roku 2022 (Projekt Zarządu)
  7. Przyjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia do Budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 oraz do WPF i WPI na lata 2022 - 2024 zadania inwestycyjnego „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego z oglądem ciągłym 24-godzinnym dla poprawy bezpieczeństwa na terenie Dzielnicy V Krowodrza” (Projekt Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa)
  8. Sprawy bieżące.
  9. Oświadczenia i komunikaty.
  10. Zakończenie sesji.

Pobierz: