Nagranie posiedzenia Komisji Kultury z dnia 30 sierpnia 2021r