Nagranie posiedzenia Komisji Architektury, Budownictwa i Urbanistyki z dnia 13 lipca 2021r