Nagrania z posiedzeń Komisji

Nagranie posiedzenia Komisji Ochrony Zieleni z dnia 11 maja 2021r.

Nagranie posiedzenia Komisji Kultury z dnia 10 maja 2021r.

Nagranie posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 10 maja 2021r.

Nagranie posiedzenia Komisji Infrastruktury Komunalnej z dnia 4 maja 2021r.

Nagranie posiedzenia Komisji Informacji z dnia 29 kwietnia 2021r.