Grega Marcin

Członek Zarządu

Grega Marcin

okręg wyborczy nr 3

Ulice: Racławicka, Kijowska, Mazowiecka, Wrocławska.

Komisje

Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Komisja Infrastruktury Komunalnej
Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa