Wilk Stanisław

Wilk Stanisław

okręg wyborczy nr 6

Ulice: Al. Słowackiego, Cieszyńska, Lubelska, Mazowiecka, Prądnicka, Śląska, Słomnicka, Wrocławska.

Komisje

Komisja Infrastruktury Komunalnej
Komisja Ochrony Zieleni
Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa
Komisja Sportu i Rekreacji